Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

1725 c9ab
Reposted fromMySecondLife MySecondLife viajethra jethra
8158 7631
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
3419 742f

exomyface:

z-co:

Hello! A lot of you have been asking me where and how I’ve learn multiple languages and well, after a few hours of digging through my browser history and bookmarks, I was able to collect all of these resources. I have personally used all of these, so I can assure you they are useful! If there is something wrong with a website or a link, please let me know. Also, if you have any questions or if you want a learning buddy, my ask box is open. (I speak English and Spanish. I’m learning Korean, German, Japanese, Chinese, Portuguese, Italian, and Esperanto)

Note: Learning a new language requires a lot of dedication, more than you actually think! Especially if you’re learning multiple languages at the same time. It isn’t impossible, but it will take time. And by time I mean months and/or years! So please, be patient. Take your time. Don’t rush. Keep in mind that you will mess up and that’s okay. Practice as much as you can. Practice out loud. Talk to yourself if you can. It doesn’t matter if people think you’re crazy. They won’t be thinking the same when you become a polyglot, so don’t mind them. This is for you and your future.

Get started:

Multiple languages, one website

Specific Languages

Korean:

Chinese/Mandarin:

Japanese:

Esperanto:

German:

Italian:

Latin:

Portuguese:

French:

Spanish:

Thai:

Arabic:

Hindi:

Vietnamese:

Greek:

Romanian:

Welsh:

Dutch:

Russian:

Swedish:

That’s it. That’s all I have right now. I’ll try to search for more and will keep updating this list! If you have a request for a specific language, just send me an ask. Have fun and good luck! 

polishlyraw this is the one that’s really helpful I think :)
Reposted fromPoooly Poooly viaStonerr Stonerr
0598 24e7 500
Reposted fromRowena Rowena viamiodziio miodziio
5672 64e3
Reposted frommoai moai viaRedPenny RedPenny
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapotrzask potrzask
Nie trzeba mówić: "co za paskudna pogoda", tylko "jaki piękny deszczowy dzień".
— Éric-Emmanuel Schmitt – Odette i inne historie miłosne
Reposted fromnyaako nyaako viabitchiloveyou bitchiloveyou
"(...)
Powinnaś być dla niego ostoją, dać mu oddech i swobodę, wtedy kiedy tego potrzebuje. Znajdź sobie zajęcie, jeśli on chce się przytulić to to zrób, bez pytań. Pogłaszcz go po włosach, pocałuj, zrób herbaty i włącz film. Przeczytaj mu artykuł, który go zainteresuje, zaproponuj spacer albo po prostu powiedz, że znikasz w kuchni/idziesz do koleżanki. Nie duś go, nie przyciskaj, nie zagadaj na śmierć. Zostaw furtkę otwartą tak, żeby mógł wrócić, kiedy zechce. Porozmawiać, pocałować. Masz być partnerką, przyjacielem, nie toksyczną babą, która nie pozwoli na chwilę oddechu. Jeśli jesteś „w nadmiarze” to to się skończy. Nie zapieraj się rękami i nogami, nie truj dupy o byle gówno.

Bądź jego chwilą wytchnienia. Niech na Twoich kolanach znajdzie ukojenie dla zszarganych nerwów."

— Paulina Hofman - "Bądź mu ostoją"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafruitlicious fruitlicious
Reposted frombluuu bluuu via13-days 13-days
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary via13-days 13-days
7531 c4f1
Reposted fromsercowisko sercowisko via13-days 13-days
8741 7a7b
Reposted fromcontroversial controversial via13-days 13-days
9055 4e49 500
Reposted fromkjuik kjuik viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
9057 88e3 500
Reposted fromkjuik kjuik viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Reposted fromshakeme shakeme viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl