Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

Reposted fromlululemony lululemony viakaat kaat

January 15 2018

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viakaat kaat
 Instead of saying “I don’t have time” try saying “it’s not a priority,” and see how that feels. Often, that’s a perfectly adequate explanation. I have time to iron my sheets, I just don’t want to. But other things are harder. Try it: “I’m not going to edit your résumé, sweetie, because it’s not a priority.” “I don’t go to the doctor because my health is not a priority.” If these phrases don’t sit well, that’s the point. Changing our language reminds us that time is a choice. If we don’t like how we’re spending an hour, we can choose differently.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakaat kaat
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaplugss plugss
6233 7734 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viakaat kaat
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakaat kaat
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakaat kaat
7183 af98 500
Reposted from777727772 777727772 vialeksandra leksandra
7215 eef3
Reposted from777727772 777727772 vialeksandra leksandra
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialeksandra leksandra
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska

August 21 2017

6419 1e8a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
0433 0f0b
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaskrzacik skrzacik
Reposted fromnoticeable noticeable viaskrzacik skrzacik
7860 73c3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
5286 e40a 500
6473 0fc9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl