Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaunique unique
Reposted fromshakeme shakeme viastarryeyed starryeyed
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viameovv meovv
0499 ca24
2182 a44a
Reposted fromperfectsense perfectsense viaweruskowa weruskowa
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSupernaturalGuy SupernaturalGuy
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris vialovekillsslowly lovekillsslowly
0418 3860
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovekillsslowly lovekillsslowly
Reposted fromshakeme shakeme
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadotknij dotknij
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
3720 7392 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadotknij dotknij

February 06 2018

Reposted fromlululemony lululemony viakaat kaat

January 15 2018

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viakaat kaat
 Instead of saying “I don’t have time” try saying “it’s not a priority,” and see how that feels. Often, that’s a perfectly adequate explanation. I have time to iron my sheets, I just don’t want to. But other things are harder. Try it: “I’m not going to edit your résumé, sweetie, because it’s not a priority.” “I don’t go to the doctor because my health is not a priority.” If these phrases don’t sit well, that’s the point. Changing our language reminds us that time is a choice. If we don’t like how we’re spending an hour, we can choose differently.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakaat kaat
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaplugss plugss
6233 7734 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viakaat kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl