Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
6025 b2dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
7623 edf8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
7206 e655 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaskinnylove skinnylove
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
4968 766b 500
4295 fb46
Reposted frompesy pesy viapannakies pannakies
1265 0674
Reposted fromtwice twice viapannakies pannakies
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
4896 f3b1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
6366 2a6e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
4604 6b58 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapannakies pannakies
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaojtam ojtam
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
Więc jak upewnić się, czy on naprawdę kocha? Tylko po różnych drobnych i na pozór nieważnych objawach. Gdy na przykład jesteś z nim razem na spacerze i złapie was burza, a on bez wahania ściągnie z siebie marynarkę i niezgrabnie zarzuci ci ją na głowę, okazując tym samym, że jesteś mu bliższa niż własna koszula, która przecież niechybnie zmoknie - możesz być najzupełniej zadowolona.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl