Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska

August 21 2017

6419 1e8a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
0433 0f0b
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaskrzacik skrzacik
Reposted fromnoticeable noticeable viaskrzacik skrzacik
7860 73c3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
5286 e40a 500
6473 0fc9
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viatulele tulele
Elegant Lady
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viagwiazdeczka gwiazdeczka
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatulele tulele
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialouve louve
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaforeveryoung foreveryoung
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viaforeveryoung foreveryoung
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viaswidron swidron
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viaforeveryoung foreveryoung
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viaforeveryoung foreveryoung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl